Wawrzyn ogrody - Stargard


...

...

...

...

...

...

...

...

Budowa ogrodów
Po akceptacji projektu i po wstepnych ustaleniach przystępujemy do wykonywania poszczególnych etapów prac wyszczególnionych w kosztorysie wstępnym ( dołączonym do projektu ogrodu). W pierwszej kolejności jest niwelacja terenu czyli ukształtowanie terenu ( równanie, usypanie skarp, wykonanie wykopu pod oczko wodne itp.), oczyszczenie z pozostałości po budowie oraz usunięcie chwastów i darni (jeżeli jest to konieczne).

Następnym etapem jest wykonanie drenaży, odpływów wody deszczowej z dachu, zakopanie kabli do oświetlenia w ogrodzie oraz rur wodnych do systemu nawodnienia. Dużym urozmaiceniem w ogrodzie będzie budowa murków. Możemy do tego wykorzystać materiały naturalne a także betonowe , które często imitują naturę- to następny etap budowy ogrodu.

Następnie wykonujemy ścieżki i podjazdy oraz obrzeża oddzielające trawnik od rabat co ułatwia koszenie przyszłym użytkownikom ogrodu. Kolejny etap to wyłożenie rabat agrotkaniną lub agrowłókniną, która ograniczy wzrost chwastów Póżniej przystępujemy do nasadzeń roślin w odpowiednio przygotowanym podłożu z zastosowaniem środków przeciw grzybicznych oraz rozkładamy linię kroplującą i montujemy lampy.

Tak przygotowane rabaty wysypujemy korą lub odpowiednio dobranym grysem.
Końcowy etap prac to założenie trawnika z siewu lub rolki.
Uzbrajamy system nawadniania w zraszacze, układamy siatkę przeciw kretom, nawozimy ziemię, równamy, wałujemy i wysiewamy nasiona trawy lub kładziemy trawę z rolki.


502 666 986

wykonanie: stargard.com.pl - Strony internetowe